Електропроводими / ESD настилки

В сферата на чистите производства - електроника, микропроцесори, фармация и др. стриктните стандарти за чистота и безопасност налагат ползуването на специални системи настилки. Електропроводимите или електростатичните системи подове са предназначени да отвеждат излишното натрупано статично електричество, така, че да гарантират безопасна работна среда, както за работещите, така и за машините и технологичните линии, разположени в тези производства. С натрупан богат опит в тази сфера, ние можем да ви консултираме за нужните изисквания, възможности, така че да гарантираме безпроблемна експлоатация на всяко производство, сервиз, кабинет за образна диагностика или операционна. За да не се лутате в море от противоречива информация, данни за проводимост, неразбирами символи и стандарти, обирнете се за съвет към нашите компетентни технически консултанти.