Техническа информация & download

От тук можете да изтеглите подробна техническа информация.

Поддръжка, почистване и експлоатация на винилови настилки и линолеум

Опазване на околната среда & сертификати

Брошури

Технически спесификации

Техническа информация и параметри на избрана колекция 

Изтеглете: Технически карти